Eastmaninstitutet

Omläggning av koppartak på Eastmaninsitutet Beställare: MVB Eastmaninstitutet är ett tandvårdsinstitut för barn och vuxna belägen på Dalagatan 11 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Eastmaninstitutet är en del av Stockholms läns landstingsägda Folktandvården i Stockholms län. Institutet uppfördes på initiativ av den amerikanske industrimannen och uppfinnaren George Eastman, som 1930 donerade en stor summa pengar till Stockholms stad.…

Details

Hägerstensvägen 101-109

Omläggning av stålplåt samt lertegel på Hägerstensvägen 101-109 Beställare: BRF Pilgrimmen Hägerstensvägen är en gata som sträcker sig mellan Liljeholmen och Mälarhöjden i södra Stockholm. Hägerstensvägen passerar genom stadsdelarna Aspudden och Hägersten. Vi fick i uppdrag av BRF Hagblomman att lägga om taket på deras fastigheter. Det varw ett utmanade jobb för både plåtslagarna och tegelläggarna…

Details

Östermalmsgatan

Omläggning av stålplåt till nytt koppartak samt omläggning av glaserat tegel på Östermalmsgatan 94 Beställare: BRF Veterinären 8 På den långsträckta gatan börjar som återvändsgata vid Karlavägen/Birger Jarlsgatan i Lärkstaden, och löper sedan parallellt mellan Karlavägen och Valhallavägen och slutar lätt krökt vid Karlaplan. Längs detta gata finns det många kulturklassade fastigheter. Vi fick i…

Details

Norr Mälarstrand

Omläggning av skiffertak och plåttak Fastigheten Vattuormen 34 uppfördes under mitten av1920-talet i hörnan av Norr Mälarstrand och Garvar Lundins gränd. Arkitekt var Carl-Robert Lindström och huset stod klart under 1926. Detta var ett väldigt utmanande projekt med dels takskiffer mot gatan med kupor och dels skivtäckning mot gården i två fall med nybyggnad av altaner.…

Details

Gamla Riksdagshuset

Ommålning av plåttak på Gamla Riksdagshuset med Pentur Kultur Beställare: Statens Fastighetsverk Det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm har en lång historia. Den börjar på 1200-talet med källarvalv från tiden då franciskanerklostret fanns på platsen. År 1666 förvandlades huset, genom omfattande om- och påbyggnad, till privatpalats för guvernören Bengt Horn. Därefter var huset i…

Details

Uppenbarelsekyrkan

Omläggning av koppartak på högdel Beställare: Svenska Kyrkan Uppenbarelsekyrkan uppfördes under åren 1959–61 som den nya församlingens huvudkyrka och ritades av Johannes Olivegren. 17 december 1961 invigde samme biskop kyrkan i närvaro av kung Gustaf VI Adolf och drottning Louise. Från början skulle bara vissa delar av taket bytas ut men när jobbet väl påbörjats…

Details

Kungliga Myntet

Omläggning av taket med varmförzinkad stålplåt Beställare: Statens Fastighetsverk Kungliga Myntets verksamhet på Kungsholmen började 1850 och blev Sveriges enda myntverk med rätt att prägla rikets mynt, medaljonger och jetonger. Innan myntfabriken byggdes låg här Kungsholmens mekaniska verkstad som hade grundats 1809 av engelsmannen Samuel Owen. Mynttillverkningen på Kungsholmen upphörde 1974, och flyttades då till…

Details

Kungliga Tekniska Högskolan

Omläggning av Koppargesimsränna Beställare: Akademiskahus Kungliga Tekniska högskolan är ett statligt svenskt universitet i Stockholm med huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap. KTH är den största och äldsta tekniska högskolan i Sverige och bedriver omfattande utbildning av framför allt civilingenjörer, högskoleingenjörer samt arkitekter och har en omfattande teknisk och naturvetenskaplig forskning. Arkitekt Erik Lallerstedt har…

Details

Sophiahemmet

Omläggning av plåttak på Sophiahemmet Beställare: Sophiahemmet Sophiahemmet är ett privat sjukhus på Norra Djurgården i Stockholm. Sjukhuset grundades 1889 och är uppkallat efter drottning Sofia. Byggnaderna ritades av Axel Kumlien och grundstenen lades av kungen och drottningen den 14 december 1887 och det nya sjukhuset invigdes den 1 oktober 1889. Taken som vi har…