SKIFFERTAK

Skiffer är ett rent naturmaterial  och använts till taktäckning sedan långt tillbaka i tiden. Materialet har en utomordentlig hållfasthet men är samtidigt lätt att forma. Stora delar av det befintliga skiffret kan återanvändavid en omläggning.

Vi har gedigen erfarenhet av skifferomläggningar ochvi använder oss är två olika läggningstekniker, dubbeltäckning med rektangulära plattor samt enkeltäck-ning med kvadratiska plattor. Vi monterar även taksäkerhet som är anpassad för takskiffer.

Vi jobbar med följande:
  • Nyläggning av skiffertak
  • Omläggning av skiffertak
  • Reperation av skiffertak
  • Taksäkerhet för skiffertak

Varför skiffer?

Få material slår naturskiffer som takmaterial. Skiffer är naturligt resistent mot alger och mossa, är underhållsfritt och håller längre än de flesta takmaterial. Sätter man det med rostfri stormkrok kan man enkelt byta enstaka plattor.

Natursten är ett bra material i jämförelse med papp, tegel, plåt och andra tillverkade material som kräver stor mängd energi vid tillverkning, eftersom natursten bryts ”färdigt” ur marken. Eftersom att materialet har lång livslängd och ett litet underhåll är det bra för miljön.