JW PLÅTSLAGERI SKOTTAR ERA TAK

Snöskottning

Fastighetsägaren har skyldighet att säkerställa att ingen blir skadad av nedfallande snö och is. Snöskottning av yttertak är riskförebyggande och ska alltid utföras av fackmän med rätt utrustning och utbildning.

Vi på JW Plåtslageri är specialister på snöskottning och har många års erfarenhet av Stockholms yttertak. Vi är en partner som uppfyller dina krav på kompetens, kvalitet, leveranssäkerhet och servicenivå. Med oss kan du känna dig trygg under vinterhalvåret.

Det är viktigt att man som fastighetsägare tecknar ett snöskottningsavtal för att undvika läckage och skador på tak och tredje mans egendom. Vi har lång erfarenhet och jobbar både med fullserviceavtal och avropsavtal. Avtalen innefattar besiktning, riskbedömning, montering av taksäkerhetsanordningar, samt arbetsmiljöplaner och organisering för utförande av takskottning. Våra avtalskunder är alltid prioriterade i första hand, och vi rekommenderar er att vara ute i god tid med att teckna avtal inför vintern så vi kan garantera en god snöröjning av taken.

Snöskottning

 • Snö och istappsborttagning
 • Tak och markskottning samt borttagning av istappar, från fastighets tak
 • Vår personal arbetar alltid med helkroppssele och är utbildade i Skotta säkert
 • Innan påbörjat arbete utför vi en riskanalys
 • Minst en vakt som är svensktalande står nedanför huset
 • Material för avspärrning med väl synliga varningar för fotgängare eller parkerade fordon anordnas
 • Vår försäkring är utformad av Plåtslageriernas Riksförbud

Om skotta säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp, varje år. Nu tar hela branschen ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Med hjälp av utbildningsprogrammet och licensieringskrav vill försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer uppnå följande:
 • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken
 • Minska antalet materialskador på taken
 • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar
 • Minimera farorna för allmänheten,så som gångtrafikanter.
 • stoppa oseriösa aktörer
Läser mer om skotta säkert på: www.skottasakert.se