TAKMÅLNING

Takplåten är utsatt för hårt väder, temperaturväxlingar och solljus och många tror att flagnande färg och begynnande rostfläckar är slutet för ett plåttak. Men sanningen är att alla tak flagnar förr eller senare och att det oftast räcker med att måla om taket.

Många plåttak kan bli över 100 år men liksom allt annat som åldras kräver det ett omsorgsfullt underhåll. Ommålning av taket är en grundläggande del i underhållet och avgör hur länge plåttaket håller. Takmålning av plåttak och plåtfasader kräver god kännedom om underlaget för att kunna erbjuda rätt målningsåtgärd. Vi utför årligen takmålningsarbeten på alla typer av plåttak i Stockholm.

Vi har en gedigen erfarenhet av kulturhistoriska och ömtåliga tak.

Hur målar man om plåttaket?

Som med det mest är det grundarbetet som är viktigast. Beroende på tidigare behandling bestämmer man sig för vilken typ av renhetsgrad som skall användas för att nå det bästa resultatet.

Man klassificerar renhetsgrad  i 2 olika klasser, rengöringsgrad 1 och 2. I rengöringsgrad 1 tar man bort all befintlig färgbeläggning från plåten med hjälp av sandblästring eller färgborttagningsmedel. Sandblästring kan lätt förstöra det varmförzinkade ytskiktet som finns på plåten. I rengöringsgrad 2 tar man bort all lös sittande färg till fast underlag med vattenblästring med tryck upp till 500 bar. När taket är högtryckstvättat avslutas rengöringen med att man tvättar av taket med ett alkalisk tvättmedel för att ta bort eventuella fetter.

Beroende på takets kondition börjar man med att stålborsta eventuell rost noggrant för att sedan behandla rosten med en rostskyddsfärg. Sedan målas taket med en grundfärg som innehåller zinkfosfat.

Efter grundmålning täckmålas ytan med 2 lager täckfärg. Applicering av färgen sker med pensel, roller eller färgspruta.

Nu har du ett tak som håller i många år.

Vill du vet mer om takfärgen gå in på: www.liwagruppen.se