TAKSÄKERHET

Det ligger under fastighetsägarens ansvar att man kan arbeta säkert på taket och att tredje mans egendom inte kommer till skada. Att arbeta på ett tak medför stora risker, därför har man bestämt i bygg- och planlagen att alla fastigheter skall vara utrustade med säkerhetsanordningar. Vi hjälper er med att kontrollera så att det finns korrekt monterad taksäkerhet och att den är  i gott skick.

Vi monterar gång och takbryggor, skyddsräcken, takstegar, snörasskydd och andra skyddsanordningar så att säkerheten är god på taket.

Vi har sakkunnig personal inom taksäkerhet som kan utföra besiktningar och ge förslag på åtgärder. Vi är certifierade av Taksäkerhetskommitén.

Läs mer om Taksäkerhetskommitén på: http://www.taksakerhet.se

Säkerheten är viktigast

Vi använder oss av taksäkerhetsprodukter från Weland Stål. Deras produkter tillverkas i deras fabrik som ligger i i Ulricehamn. Weland har ett komplett program av takskyddsprodukter för yttertak. De jobbar mycket med deformationszoner (precis som på bilar) som bromsar upp fallet så att kroppen utsätts för mindre påfrestningar i ett eventuellt fall.

Weland Ståls takskyddsprodukter kan man vara säker på att de håller i många år då produkterna är certifierade, vilket innebär att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut provar och certifierar enligt gällande normer och krav.

Läs mer om taksäkerhetsprodukterna på: http://www.welandstal.se