TEGELTAK

Om ett tegeltak underhålls kan det hålla i många år men ibland blir underhållet åsidosatt.

Ett tegeltak bör ses över regelbundet, gärna innan vintern då det är vanligt att ett par tegelpannor eller nockpannor behöver bytas ut per säsong. Pannorna kan spricka eller av något skäl lossna från underlaget. Vid kraftiga oväder kan tegelpannor hamna ur läge och behöva rättas till.

Vi har kompetensen och erfarenheten som är nödvändig för att lägga om och underhålla tegeltak. Vi vet hur papp, läkt, plåtgarneringar och olika material kombineras för att få ett bra slutresultat. Vi utför omläggningar och restaureringar med både ler- och betongtegel.

Vår specialitet är tegeltak-omläggningar på äldre byggnader. Våra vanligast förekommande uppdrag gäller byggnader från sekelskiftet.

Tak från denna tid utgör nästan alltid en mycket väsentlig del av husets arkitektur, och de är ofta komplicerade med olika vinklar, former och med mycket plåtslageridetaljer. Att lägga om ett sådant tak till ett tekniskt bra skick utan att förvanska husets karaktär kräver naturligtvis tekniskt kunnande, men även engagemang och ett estetiskt sinne av hantverkarna som utför arbetet.

Lertegel

Lertegel är en sann naturprodukt som fortfarande tillverkas i hantverksmässig anda. Takpannorna bränns i ugn och får sin naturliga rödfärg av järnoxid som oxideras vid bränningen. Äkta lertegel bleknar aldrig utan färgen sitter i materialet. Ett äkta lertegeltak är en investering, eftersom tegelpannorna håller mycket länge.

Betongtegel

Betongpannorna finns i både obehandlade och ytbehandlade pannor. Den obehandlade takpannan är i grunden en helt genomfärgad takpanna. Materialet består av sand, cement och järnoxid. Järnoxiden ger takpannan dess optiska färg. En obehandlad takpanna får ofta en naturlig kalkutfällning på ytan första året för att därefter mogna till sin naturliga färg.

En ytbehandlad takpanna får en blank ytbehandling vilket ger många fördelar. Den blir mer slitstark och får tack vare detta en längre estetisk livslängd. Den har en hårdare yta och är därmed mer motståndskraftig mot alg och mosspåväxt.