UNDERHÅLL AV YTTERTAK

SERVICE

Vissa kunder har behov av att få snabb service. Har det uppstått ett läckage, behövs det sättas upp ett snörasskydd eller kanske en statusbesiktning av taket? Ring oss så skickar vi snabbt ut vår personal som åtgärdar problemet.

Vi jobbar åt fastighets- och förvaltningsbolag samt bostadsrättsföreningar i hela Stockholm.

SERVICEAVTAL

Hemligheten bakom en lång livslängd av taket är att det behöver löpande underhåll för att förhindra att skador uppstår på både människor och egendom. Plåtslageri Jonaeson & Wendel hjälper er att underhålla era yttertak. Med vår långa erfarenhet av yttertak vet vi vilka åtgärder som krävs för att taket skall vara säkert och hålla i många år.

Vi erbjuder oss att utföra konditionsbesiktning av ert tak. Vi jobbar efter ett 50-punktsprotokoll där vi kommer med förslag till åtgärder av eventuella brister på taket.

Vi upprättar underhållsplaner och tecknar underhållsavtal där vi tar ett totalansvar för taket. Detta är en eftertraktad lösning för många beställare då man lättare får en långsiktig ekonomisköversikt samt förlänger takets livslängd.

Serviceavtalet är uppdelat i tre delar:
  • Rengöring och rensning av taket och vattengångar
  • Bättringsmålning av eventuella repor i plåten
  • Byte av trasig takpannor
  • Kontroll av taket enligt punktsystem
  • Återrapportering till kunden om eventuella brister, åtgärdsförslag och prioriteringsordning för dessa
  • Snöskottning, antingen efter avrop eller genom bevakning