Omläggning av koppartak på Eastmaninsitutet

Beställare: MVB

Eastmaninstitutet är ett tandvårdsinstitut för barn och vuxna belägen på Dalagatan 11 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Eastmaninstitutet är en del av Stockholms läns landstingsägda Folktandvården i Stockholms län.

Institutet uppfördes på initiativ av den amerikanske industrimannen och uppfinnaren George Eastman, som 1930 donerade en stor summa pengar till Stockholms stad.

George Eastman var en av männen bakom den moderna fotografin och med sitt företag, Eastman Kodak Company, blev han en förmögen man. En del av sin förmögenhet donerade han till Sverige. Liknande donationer hade han gjort till flera städer runt om i världen, den första hade han gjort redan 1917 när Eastman Dental Center öppnades i Rochester, USA. Institutet i Stockholm erbjuder gratis tandvård till alla barn i Stockholms län.

Byggnaden ritades av arkitekt Waldemar Johansson och uppfördes 1932–1936. Entrén har en bred trappa samt en portalomfattning i marmor med medaljonger av grundaren. Framför entrén finns en skulptur, kallad Eastmanfontänen och utförd av Clarence Blum 1936. I vestibulen står statyn Moderslycka av Olof Ahlberg. Väggmålning är utförd av Einar Forseth.

Eastmaninstitutet invigdes den 25 april 1936 i närvaro av den dåvarande kronprinsen, Gustaf Adolf.

 

Fastigheten är en grönklassad fastighet enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.