Omläggning av Koppargesimsränna

Beställare: Akademiskahus

Kungliga Tekniska högskolan är ett statligt svenskt universitet i Stockholm med huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap. KTH är den största och äldsta tekniska högskolan i Sverige och bedriver omfattande utbildning av framför allt civilingenjörer, högskoleingenjörer samt arkitekter och har en omfattande teknisk och naturvetenskaplig forskning.

Arkitekt Erik Lallerstedt har ritat byggnaderna och grundstenen lades den 20 maj 1914 och de första lokalerna invigdes 19 oktober 1917.

På Kungliga Tekniska högskolan har vi lagt om både gesimsrännor i koppar, koppartak samt lagt om tegeltaken.

Fastigheterna är blå-klassade fastigheter i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Blått är den högsta klassen och omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.