Omläggning av taket med varmförzinkad stålplåt

Beställare: Statens Fastighetsverk

Kungliga Myntets verksamhet på Kungsholmen började 1850 och blev Sveriges enda myntverk med rätt att prägla rikets mynt, medaljonger och jetonger. Innan myntfabriken byggdes låg här Kungsholmens mekaniska verkstad som hade grundats 1809 av engelsmannen Samuel Owen. Mynttillverkningen på Kungsholmen upphörde 1974, och flyttades då till Eskilstuna.

Taket bestod av gammal stålplåt som var ytbelagd med Plastisol. Taket lades om med skivtäckt varmförzinkad stålplåt. Plåten kommer att ligga omålad i minst fem år för att sedan målas. Under arbetets gång har lösningar med ventilation gjorts för att dölja ventilationen. Detta jobb utfördes med samråd av byggnadsantikvarie.

Fastigheten är en blåklassad fastighet i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Blått är den högsta klassen och omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.