Omläggning av skiffertak och plåttak

Fastigheten Vattuormen 34 uppfördes under mitten av1920-talet i hörnan av Norr Mälarstrand och Garvar Lundins gränd. Arkitekt var Carl-Robert Lindström och huset stod klart under 1926.

Detta var ett väldigt utmanande projekt med dels takskiffer mot gatan med kupor och dels skivtäckning mot gården i två fall med nybyggnad av altaner. Vi är väldigt nöjda med arbetet och killarna som utförde arbetet skall ha en eloge.

Vattuormen 34 är grönklassade fastigheter enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.