Omläggning av plåttak på Sophiahemmet

Beställare: Sophiahemmet

Sophiahemmet är ett privat sjukhus på Norra Djurgården i Stockholm. Sjukhuset grundades 1889 och är uppkallat efter drottning Sofia. Byggnaderna ritades av Axel Kumlien och grundstenen lades av kungen och drottningen den 14 december 1887 och det nya sjukhuset invigdes den 1 oktober 1889.

Taken som vi har renoverat på Sophiahemmet är till stor del lagda med SSAB:s plåt GreenCoat som vi har varit med och utvecklat i nära samarbete med SSAB. GreenCoat är den enda kromatfria produkten utvecklad för nordiska förhållanden.GreenCoat är ett patenterat koncept för organisk ytbeläggning. En betydande del av konventionella lösningsmedel har ersatts av ett förnybart, reaktivt lösningsmedel vilket framställs av naturliga oljor, exempelvis rapsmetylester & RME.

Fastigheterna på Sophiahemmet är grönklassade fastigheter enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.