Omläggning av koppartak på högdel

Beställare: Svenska Kyrkan

Uppenbarelsekyrkan uppfördes under åren 1959–61 som den nya församlingens huvudkyrka och ritades av Johannes Olivegren. 17 december 1961 invigde samme biskop kyrkan i närvaro av kung Gustaf VI Adolf och drottning Louise.

Från början skulle bara vissa delar av taket bytas ut men när jobbet väl påbörjats upptäcktes ett konstruktionsfel. Detta konstruktionsfel gjorde att vattnet inte kunde rinna på ett korrekt sätt. För att åtgärda konstruktionsfelen var vi tvungna att ändra på takets utseende. Vi kom fram till en lösning av problemet i samråd med byggnadsantikvariet.

Fastigheten är en blåklassad fastighet i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Blått är den högsta klassen och omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.